Валютний контроль

Валютний контроль — це система контролю уряду за обміном іноземної валюти в країні, тобто регулювання обсягу готівки в іноземній валюті та її обмінного курсу на інші валюти. Валютному контролю в Україні підлягають валютні операції за участю резидентів і нерезидентів, а також зобов’язання про декларування валютних цінностей та іншого майна резидентів, яке перебуває за межами України.

В Україні контроль за валютними операціями покладено на ДПС.

У випадку встановлення фактів недотримання суб’єктами ЗЕД вимог валютного законодавства, зокрема порушення порядку та строків розрахунків валютними цінностями, порядку та строків декларування суб’єктами ЗЕД наявності валютних цінностей, що знаходяться за межами України, органи ДПС повинні вжити до порушників валютного законодавства відповідних заходів.

Валютний контроль – може містити в собі:

  1. контроль за переміщенням особами через митний кордон України (за винятком периметрів вільних митних зон і вільних складів) національної валюти, цінних паперів у валюті України, валютних цінностей;
  2. контроль за валютними операціями, пов’язаними з переміщенням через митний кордон України товарів і транспортних засобів; 
  3. складова частина єдиної загальнодержавної політики в області організації контролю й нагляду за дотриманням законодавчої політики й законодавства України в сфері валютних, експортних, імпортних і інших зовнішньоекономічних операцій; 
  4. контроль за дотриманням резидентами й нерезидентами законодавства України й відомчих нормативних актів, що регулюють здійснення валютних операцій і за виконанням резидентами зобов’язань перед державою в іноземній валюті. 

Валютний контроль здійснюється відповідно до українського законодавства та митного кодексу України, службою України по валютному та експортному контролю, Національним банком України, а також митними органами України.

Відповідно до Українського законодавства в сфері валютного контролю, термін надходження валютної виручки на валютний рахунок суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що експортує товари або послуги нерезиденту, не повинен перевищувати 180 діб від дати митного оформлення таких товарів чи надання послуг. При здійсненні імпортних операцій послуги або товари повинні бути поставлені не пізніше 180 діб з моменту оплати таких товарів.

Дані строки можуть бути збільшені для деяких операцій за узгодженням з Національним Банком України. При порушенні даних строків до контрагентів можуть бути застосовані санкції у вигляді заборони ведення зовнішньоекономічної діяльності, нарахування штрафів (пені) та інше.