Розрахунок митної вартості

Митна вартість - це заявлена ​​декларантом або визначена митним органом вартість товарів, яка визначається на момент митного оформлення у вільний обіг. При цьому не завжди митні органи погоджуються з ціною інвойсу, і можуть впливати на підвищення цієї вартості. Основною метою визначення вартості товару є розрахунок митних платежів: мита, акцизів, ПДВ.

Митна вартість товарів, як правило, розраховується митним брокером чи спеціалістом з ЗЕД на підставі наданої клієнтом достовірної та документально підтвердженої інформації про зовнішньоторговельної операції.

Визначення митної вартості товарів, що ввозяться в Україну, проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України і розраховується за такими методами:

 1. за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);
 2. за ціною договору щодо ідентичних товарів;
 3. за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;
 4. на основі віднімання вартості;
 5. на основі додавання вартості (обчислена вартість);
 6. резервного.

Основним методом є визначення митної вартості товарів за ціною зовнішньоекономічного договору про імпортовані товари. Для визначення вартості за цим методом декларант пред’являє митним органам декларацію, інвойс і контракт, що є базою для підтвердження заявленої вартості товарів декларантом.

У тих випадках, коли підтвердити вартість товарів, що імпортуються в Україну, неможливо згідно з законодавчими вимогами за методом вартості угоди, використовується наступний метод за ціною договору щодо ідентичних або подібних (аналогічних) товарів. У цьому випадку за основу береться ціна, за якою оцінювані аналогічні товари були продані в Україні покупцеві, який ніяк не пов’язаний з продавцем.

Є так само ряд випадків, коли неможливо визначення вартості товару за методом оцінки вартості угоди з товарами, що ввозяться, до них відносяться:

 • права покупця на товар, який оцінюється, обмежені;
 • ціна угоди і продаж товару, визначаються з урахуванням певних умов, які неможливо врахувати на етапі визначення митної вартості товару;
 • дані про вартість, заявлені декларантом, не підтверджені документально;
 • учасники угоди впливають на ціну угоди, оскільки є взаємопов’язаними особами.

Алгоритм визначення митної вартості товару складається з обов’язкового послідовного виключення кожного з шести методів по черговості. Таким чином, кожен наступний метод використовується в тому випадку, якщо обчислення митної вартості товарів неможливо шляхом застосування попереднього методу.

На розсуд декларанта можна застосовувати в будь-якій послідовності тільки два методи: на основі віднімання та додавання вартості.

Останній, резервний метод використовується в тих випадках, коли не вдалося застосувати жоден з попередніх методів.

На сьогоднішній день все більшою актуальності набирає питання щодо визначення митної вартості товарів, що пов’язано зі змінами у митному законодавстві України.

Вступ до Світової організації відкрило нові можливості для національних підприємств, які бажають працювати на міжнародному ринку. І хоча ставки митних зборів були знижені, проте митний орган отримав право оскаржувати застосовувані декларантами методи визначення митної вартості та самостійно визначати вартість ввезених товарів.

Враховуючи специфіку та неоднозначність митного права, щоб уникнути різних неприємних ситуацій з митницею, необхідно заручитися кваліфікованої підтримкою з боку митного брокера.

Компанія “Марвін” проводить консультації та допомогу пов’язані з визначенням митної вартості товарів, а саме:

 • консультації з класифікації товарів та визначення коду товарів за УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності). Код товарів визначається шляхом вивчення документів наданих клієнтом, повної та правдивої інформації за характеристиками товарів, їх складом, матеріалом виготовлення, фізичним властивостям, цільовим і функціональним призначенням відповідно до вимог УКТ ЗЕД. Таке кодування надалі використовується при визначенні митного контролю, заповненні декларацій та товаро-супровідних документів, а також при митному оформленні товарів на митниці.
 • консультації з вартості митного оформлення, а саме шляхом обчислення мита, митних зборів, акцизів, ПДВ. Сума витрат з оподаткування імпортованих товарів багато в чому залежить від зазначеного коду товару за УКТ ЗЕД.
 • консультації щодо визначення митної вартості товарів.
 • консультації з визначення країни походження товарів. Це питання тісно пов’язане з визначенням митної вартості. У разі відсутності документів, які підтверджують вартість і походження товарів, або ці дані викликають сумніви, митний орган може змінити метод оцінки, яку вибрав і використовував декларант для визначення митної вартості товару.
 • консультації з питань оптимізації платежів відповідно до митного законодавства України.
 • Консультації проводяться в офісі компанії, по телефону, або електронною поштою.

Ми цінуємо довіру, яку надають нам наші клієнти, і завжди виконуємо свої зобов’язання з максимальною вигодою для них.