Митний контроль

Митний контроль — це встановлені дії митних органів щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон, а також осіб, причетних до такого переміщення, для гарантування реалізації митних правил.

Суб’єктами управлінського впливу при здійсненні митного контролю є працівники відповідних підрозділів митних органів, а об’єктами — товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон, а також фізичні та юридичні особи, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон або відповідним чином причетні до такого переміщення.

Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Він передбачає мінімум митних процедур та проводиться у пунктах пропуску через державний кордон України цілодобово.

Під час митного контролю здійснюється:

• перевірка документів та відомостей;

• митний огляд товарів і транспортних засобів, особистий огляд громадян;

• облік товарів і транспортних засобів;

• усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;

• перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та оплати податків і зборів, які справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

• огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю тощо.

Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю. Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом. Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з транспортними засобами і документами, що їх супроводжують, пред’являються для контролю митним органам не пізніше, ніж через три години після прибуття їх у пункт пропуску.

На підставі міжнародних договорів України на митному кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав. З метою забезпечення здійснення митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю. Ідентифікація товарів і транспортних засобів здійснюється митним органом шляхом використання одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, використання товаросупровідної документації тощо. При здійсненні митного контролю запроваджуються особливі процедури митного контролю, що передбачають звільнення від окремих форм митного контролю, а саме: звільнення від митного огляду, здійснення спрощеного митного контролю, митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів. Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.