Митні платежі

Митні платежі вносяться на розрахунковий рахунок митного органу до, або одночасно з подачею ВМД (вантажної митної декларації). Митні платежі може здійснювати безпосередньо власник переміщуваних товарів або організація (митний брокер), що має відповідну ліцензію, і договір з власником переміщуваних товарів, що займається митним оформленням даного товару.

Митні платежі включають в себе:

Акцизний збір – це непрямий податок на споживачів (одержувачів) окремих товарів (продукції), визначених законом як підакцизні, що стягується з них під час здійснення оборотів з продажу (інших видів відчуження) таких товарів (продукції), вироблених на митній території України, або при імпортуванні (ввезенні, пересиланні) таких товарів (продукції) на митну територію України. Акцизний збір включається до ціни підакцизних товарів.

Акцизний збір з обороту

Антидемпінгове мито (попереднє або остаточне) – особливий вид мита, що справляється у разі ввезення на митну територію України товару, який є об’єктом застосування антидемпінгових заходів (попередніх або остаточних).
Випадки застосування: Стаття 13. ЗУ № 2097-XII от 05.02.1992 “Про Єдиний митний тариф”

Ввізне ( імпортне ) мито – Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України.

Ввізне мито Договір про зону вільної торгівлі СНД. Ставки ввізного мита при імпорті товарів з країн СНД, учасниць Договору про зону вільної торгівлі. Додатково див. Лист ДМСУ від07.09.2012 N 11.1/1.2-16.1/10114-ЕП та Додаток 1 до Договору про зону вільної торгівлі 18 жовтня 2011 року

Ввізне мито (Угоди вільної торгівлі крім СНД). Ставки ввізного мита при імпорті товарів з Македонії та держав ЄАВТ.
Додатково див. Листи ДМСУ від 29.05.2012 № 16/1- 16.1/1118-ЕП,від 19.12.2012 р. № 16/1-16.1/2749- ЕП
Позначка “Z” означає звiльнення товарiв вiд оподаткування митом згiдно з угодами з державами ЄАВТ

Вивізне ( експортне) мито. Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України.

Вивізне мито Договір про зону вільної торгівлі СНД. Ставки вивізного мита при експорті товарів з країн СНД, учасниць Договору про зону вільної торгівлі.
Додатково див. Лист ДМСУ від07.09.2012 N 11.1/1.2-16.1/10114-ЕП та Додаток 1 до Договору про зону вільної торгівлі 18 жовтня 2011 року

Єдиний збір у пунктах пропуску. Єдиний збір складається з:

  • плати за здійснення передбачених Законом видів контролю вантажу і транспортного засобу;
  • плати за проїзд транспортного засобу автомобільними дорогами;
  • додаткової плати за проїзд автомобільного транспортного засобу з перевищенням встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.

Єдиний збір не справляється:

  • у разі перетинання державного кордону України залізничними вагонами без вантажів;
  • у випадку транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в’їзду та виїзду цього вантажу.
  • з транспортних засобів, якими перевозяться вантажі гуманітарної допомоги, якщо товаросупровідні документи оформлені на отримувачів гуманітарної допомоги в Україні, що внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Податок за викиди в атмосферне повітря. Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які: – здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника; – здійснюють ввезення палива на митну територію України

Податок на додану вартість ( ПДВ ). (англ. value added tax, VAT) – непрямий податок на товари й послуги. З метою стимулювання експорту фірмам-експортерам повертається сума ПДВ (при певних умовах). При імпорті ПДВ виступає засобом протекціоністської політики, оскільки його стягнення з імпортованих товарів веде до їхнього подорожчання, підвищуючи тим самим конкурентноздатність товарів і послуг вітчизняного виробництва. (Стаття 4. База оподаткування )

Митні платежі повинні бути внесені до, або одночасно з подачею ВМД (вантажної митної декларації) на розрахунковий рахунок митного органу.